Comunicat de la Plataforma Iniciativa X Biar

| Plataforma Iniciativa X Biar | Societat
Comunicat de la Plataforma Iniciativa X Biar

Sense ànim de polemitzar amb el M.I. Ajuntament, entenem que des de la Plataforma hem d'aclararir, d’una vegada per totes, la nostra posició respecte a l’hotel i la relació amb l’equip de govern municipal del Partit Popular, per això volem manifestar el següent:

1r. Aquesta Plataforma no està en contra de l’hotel, ni dels seus actuals i interins gestors. Hem de recordar que va ser la mateixa empresa Hotels Daniya, la que va comunicar el passat mes d’octubre de 2020 a l’Ajuntament, que deixava la gestió i explotació comercial de l’hotel Vila de Biar. Per tant, no ha estat la Plataforma Iniciativa X Biar la que ha sol·licitat el tancament de l’hotel, ni ara ni mai. Davant d’aquesta situació i l’anunci de tancament, el que proposàvem el mes de novembre de l’any passat i en l’actualitat és que, si pels motius que siga l’hotel tanqués difinitivament (ja va estar cinc anys tancat) o la licitació que ha de portar a terme l’equip de govern municipal quedés deserta, l’alternativa seria la de demanar a la Generalitat Valenciana reconvertir el complex hoteler en una Residència i Centre de Dia. Així és de simple i senzilla la proposta.

2n. No entenem que es vulga silenciar la proposta a nivell institucional. El que hi haja un acord municipal (de fa més de tres anys) de disposar la parcel·la que quedarà lliure a la plaça del Convent per a la possible  ubicació de, segons la nova terminologia del Partit Popular, un Centre de Majors, un cop s’haja construït el nou col·legi infantil en la nova ubicació a la carretera d’Alcoi, no invalida que es puguen presentar i explorar noves alternatives com la que nosaltres proposem i defenem i que puguen ser més beneficioses per al conjunt del poble. Recordar també, que hi ha un important sector del poble, que no veuria amb mals ulls la ubicació en aquesta parcel·la d’un futur auditori, a l’altura del que necessiten les associacions culturals del poble.

3r. Denunciar la desídia del Partit Popular amb el Pla Convivint. No sabem si és perquè és un pla d’infraestructures sociosanitàries elaborat pel govern d’esquerres del “Botànic”, o perquè no és un tema prioritari per al Partit Popular de Biar. La realitat és que no han estat capaços durant els dos anys que porten manant a l’Ajuntament amb majoria absoluta, de presentar un projecte sòlid i viable (poden oferir la parcel·la del Convent) al Pla Convivint per a la construcció del Centre de Majors. Hem de dir ben fort i clar, que hem perdut, i no és retòrica, una oportunitat històrica d’entrar al Pla Convivint de la Generalitat Valenciana per als anys 2021-2025. Si no prospera l’alternativa de l’hotel, és molt possible que passen huit o deu anys fins que veiem feta realitat les instal·lacions sociosanitàries que desitgem tots per Biar. És trist, però real.

4t. Ens sorprén la nostra capacitat d’alterar el sistema nerviós dels membres del govern municipal del Partit Popular. En la resposta a l’anterior comunicat lamenten que: “contiene expresiones poco afortunadas e incluso ataques personales totalmente irrespetuosos” o “que han acompañado sus palabras con insultos personales gratuitos hacia este equipo de gobierno y su alcaldesa en particular”. Confonen la legítima crítica política (per molt dura que aquesta siga) a les seues actuacions i decisions municipals, amb atacs i insults personals sobre ells. Fer-se les víctimes, és un recurs vell i caduc que fan servir els polítics sense arguments per tapar les seues pròpies deficiències. En tot cas, són incapaços de relatar quins són aquests insults i com es produeixen aquests atacs personals, especialment a la Sra. Alcaldessa. Potser estiguen extremadament còmodes amb una Oposició que dóna la sensació que encara estiguen en el confinament (polític). Podem resumir i definir la seua activitat opositora, durant el temps que portem de legislatura municipal, enumerant les tres principals característiques de l’aigua: incolora, inodora i insípida.

5è. Per denegar la inclusió de la moció-iniciativa en el ple municipal del passat 27 de maig, el Partit Popular ha fet servir la via d’incomplir l’actual Reglament de Participació Ciutadana, a la qual van fer ús les persones signants de la moció-iniciativa a l’emparar-se en l’article 31.1 del vigent Reglament.

Aquests són els arguments jurídics que presenta l’Ajuntament, on ens informen la denegació a la presentació de la moció-iniciativa:

“Atés pel que fa a l’aplicació del 31.1 del Reglament municipal, a nivell estatal, i per tal, amb prioritat jeràrquica d’aplicació, la iniciativa popular està regulada en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, concretament en l’art. 70 bis que va ser inclós en el text per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en vigor desde l’1 d’abril de 2004.”

Segueix la notificació municipal exposant:

“D’acord amb el què s’ha exposat, i de les competències atribuïdes a esta Alcaldia per l’art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, RESOLC:

Primer.- Desestimar la inclusió de la proposta d’iniciativa popular en l’Ordre del Dia del plenari municipal, per no complir els requisits necessaris de presentació establerts en l’art. 70 bis) de la Llei de Bases de Règim Local.

Segon.- Requerir, als interessats, d’acord amb l’art. 68.1 LPACAP, a què en el termini de 10 dies, a contar des del següent a la recepció de la present Resolució, per a què subsanen la seua sol·licitud,  aportant el percentatge de firmes corresponents (el 20% del cens electoral, és a dir, 581 signatures), advertint-los que de no fer-ho, s’entendrà que han desistit de la seua petició, prèvia Resolució què es dictarà d’acord amb l’art. 21 LPACAP.

Davant la impossibilitat d’impedir la presentació de la moció-iniciativa, al complir els requisits que marca el Reglament de Participació, el Partit Popular recorre a una llei de rang superior al local (la Llei de Bases de Règim Local Estatal), per fer inviable la presentació de la moció-iniciativa. Malgrat que aquesta maniobra obstruccionista siga legal, demostra el nul valor que li dóna a la democràcia participativa i al foment de la participació veïnal en els assumptes municipals. Perquè serveix  tenir un Reglament de Participació, si és boicotejat de manera flagrant pel Partit Popular? Si no volen que els veïns i veïnes de Biar participen, els instem que siguen coherents amb els seus principis i el eliminen dels Reglaments Municipals.

6é. Precs i Preguntes

A la Sra. Alcaldessa, M. Magdalena Martínez Martínez, li volem fer les següents preguntes:

A les futures instal·lacions sociosanitàries que el Partit Popular proposa com a Centre de Majors, què classe de patologies tindran un servei integral? Tindran accés en aquestes instal·lacions totes les persones diagnosticades en algun dels tres graus que preveu la Llei de la Dependència? Les persones amb un grau màxim de discapacitat funcional, intel·lectual, cognitiva, sensorial o de mobilitat, tindran coberta tots els serveis sanitaris en el nou Centre? Quantes places considera necessàries per a usuaris del servei d’estada diürna? Es preveu que aquest Centre de Majors tinga un mínim de places residencials les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any? Quina és l’opció del Partit Popular per gestionar el futur Centre, gestió pública o gestió privada? D’àmbit local o comarcal? En quin any considera factible (aproximadament) que Biar tinga aquest Centre de Majors en funcionament?

A la Sra. Regidora de Serveis Socials i Sanitat, Mª Amparo Albero Sarrió, li volem fer un prec i dos preguntes:

En el passat ple municipal de 27 de maig, va realitzar unes manifestacions on donava compte d’una visita (que finalment va ser anul·lada) que anava a fer al Centre de Dia de La Font de la Figuera acompanyada per un representant d’una plataforma. Ens agradaria saber a què plataforma es refereix, ja que es pot entendre que fa referència a la Plataforma Iniciativa X Biar i confondre, sense intencionalitat, l’activitat que realitzem com a plataforma independent. A més, nosaltres no aspirem a tenir visites clandestines a cap centre sociosanitari ni a blanquejar la política del Partit Popular respecte al tema que estem tractant. Es va informar als dos partits de l’Oposició, PSOE i Compromís, de la visita al Centre de Dia de La Font de la Figuera? Se’ls va convidar a aquesta visita?

Al Sr. Regidor d’Hisenda i Participació Ciutadana, José Luis Valdés Pascual, li volem formular les següents preguntes:

Considera just i decent que, els veïns i veïnes de Biar, els comerciants, hostalers, empresaris i autònoms, paguen religiosament els seus impostos i taxes municipals, i que a l’empresa que gestiona l’Hotel Vila de Biar, estiga exempta de pagar el cànon anual (76.520 euros), el que representa una pèrdua mensual per a les arques municipals de 6.376 euros, per l’ús d’un immoble de titularitat pública?

No creu que, amb el tracte privilegiat a l’empresa abans esmentada, es fomenta des de el equip de govern municipal, la competència deslleial cap a altres empreses del mateix sector?

Ha rebut l’empresa que gestiona l’Hotel alguna quantitat econòmica del Pla Resistir?

Creu que el Reglament de Participació Ciutadana, és un instrument vàlid perquè els veïns i veïnes de Biar participen activament en els assumptes municipals?

Creu que es pot modificar el Reglament per fer-lo més assequible, àgil, clar, senzill i sense trampes jurídiques, per a qualsevol persona que vulga fer ús d’ell?

Al Sr. Regidor de Turisme, Roberto M. Díez Soler, li volem fer les següents preguntes:

Fa huit mesos que l’empresa gestora del l’Hotel va comunicar a l’Ajuntament la decisió de donar per finalitzada la seua activitat empresarial a Biar. Des de aquests moments, en diferents plens ha informat que ja tenien redactat el plec de condicions per a licitar en concurs públic la gestió de l’Hotel. Quan pensa el equip de govern municipal fer realitat l’anunciada licitació? Serà en el pròxim solstici d’estiu o en el pròxim equinocci d’hivern? És veritat que, de moment, no troben cap empresa turística que vulga fer-se càrrec de l’Hotel, i estan retardant la licitació fins a tenir la seguretat que, com a mínim, hi haja una empresa en el concurs de licitació?

7é. Aquest comunicat serà l’últim que publique la Plataforma, fins que hagen notícies importants i definitives referents a la situació de l’Hotel o de qualsevol notícia nova i transcendent que puga arribar des de l’Ajuntament. També volem donar les gràcies a totes les persones que estan donant suport a la Plataforma i que s’han ofert a col·laborar amb nosaltres. I com no, agrair als diferents mitjans de comunicació com Biar Digital, Canal3 TV de Biar, Ràdio Villena i Ràdio Reconco, per donar cobertura informativa a les propostes i demandes de la Plataforma Iniciativa X Biar. Gràcies a tots i totes.

Plataforma Iniciativa X Biar

L'article té 14 lectures

(Aquesta informació es publica gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè Biar Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de Biar Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en aquesta pàgina).