La desocupació baixa prop d'un 4% a Biar durant el primer trimestre de l'any

El primer trimestre de 2016 ha donat un xicotet respir a la situació de desocupació en què actualment es troben 329 veïns i veïnes, ja que ha baixat en 13 persones, un 3'80 % respecte a l'últim trimestre de l'any 2015. Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 204 treballadores respecte a 128 treballadors, mentre que els majors de 45 anys són la franja d'edat on es concentra l'atur al poble, amb 216 persones.

La desocupació baixa en més de tres punts durant el mes de maig a Biar

El passat mes de maig de 2016 ens deixa unes bones dades sobre la situació de desocupació en la què actualment es troben 305 veins i veïnes, ja que ha baixat en un total de 25 persones, un 3'17 % respecte al mes de març del mateix any. Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 190 treballadores respecte a 115 treballadors, mentre que els majors de 45 anys són la franja d'edat on es concentra l'atur al poble, amb 203 persones. Per sectors el sector terciari, els serveis, és el més castigat amb 142 persones en situació de desocupació, seguit...

La desocupació baixa en prop de tres punts durant el mes d'octubre a Biar

El passat mes d'octubre de 2016 ens deixa unes bones dades sobre la situació de desocupació en la què actualment es troben 286 veins i veïnes, ja que ha baixat en un total de 8 persones, un 2'72 % respecte al mes mes de setembre. Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 180 treballadores respecte a 106 treballadors, mentre que els majors de 45 anys són la franja d'edat on es concentra l'atur al poble, amb 182 persones.

Lleugera baixada en la taxa de desocupació a Biar durant el mes passat

El passat mes de juny i per tant el segon trimestre ens deixa una lleugera baixada sobre la situació de desocupació en la que actualment es troben 229 veïns i veïnes, ja que ha baixat en un total de 3 persones durant el mes passat. Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 161 treballadores respecte a 68 treballadors, mentre que els majors de 45 anys són la franja d'edat on es concentra l'atur al poble, amb 163 persones.

La taxa de desocupació a Biar es manté en 218 persones

El passat mes de juny i per tant el segon trimestre ens deixa la situació de desocupació -en la que actualment es troben 218 veïns i veïnes- igual que en mesos anteriors. Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 140 treballadores respecte a 78 treballadors, mentre que els majors de 45 anys són la franja d'edat on es concentra l'atur al poble, amb 148 persones.

La taxa de desocupació va pujar prop de sis punts a Biar

El passat mes de març ens deixa la situació de desocupació -en la que actualment es troben 220 veïns i veïnes- un poc superior que en mesos anteriors. Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 135 treballadores respecte a 85 treballadors, mentre que els majors de 45 anys són la franja d'edat on es concentra l'atur al poble, amb 147 persones.

La taxa de desocupació puja un 16% a Biar

El passat mes d'abril ens deixa la situació de desocupació -en la que actualment es troben 255 veïns i veïnes- superior que en mesos anteriors i amb una pujada de quasi 16 punts i 35 persones, que representen un 15'91%. Les dones continuen constituint la majoria de persones que es troben en desocupació, amb 153 treballadores respecte a 102 treballadors, mentre que els majors de 45 anys són la franja d'edat on es concentra l'atur al poble, amb 164 persones.

La taxa de desocupació puja sis punts i mig a Biar durant el mes de juny

El passat mes de juny ens deixa la situació de desocupació -en la que actualment es troben 276 veïns i veïnes- amb una pujada de poc més de sis punts i mig -6'56% concretament-, un total de 17 persones, una pujada més acusada que el mes de maig, on sols va pujar un punt i mig, tot i que la tendència és a l'alçada pels efectes de la pandèmia encadenant els últims mesos pujant la taxa de desocupació a nivell local.

La desocupació baixa prop de tres punts a Biar durant el mes de juliol

El passat mes de juliol ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 268 veïns i veïnes- amb una baixada de vora tres punts -2'90% concretament-, un total de 8 persones -7 homes i una dona- han deixat la llista de l'atur, esta baixada es produeix després de mesos de pujades.

La desocupació baixa un punt i mig a Biar durant el mes de setembre

El passat mes de setembre ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 269 veïns i veïnes- amb una baixada d'1'5%, un total de 4 persones -3 homes i una dona- han deixat la llista de l'atur, esta baixada es produeix després de mesos de pujades.

La desocupació descendeix a Biar en quasi dos punts durant el mes de febrer

El passat mes de febrer ens deixa la situació de desocupació -en la què actualment es troben 259 veïns i veïnes- amb una baixada de 1'89 punts, un total de 5 persones -sis homes han deixat les llistes de la desocupació i una dona ha registrat alta- han deixat les llistes de l'atur.